* Projekta gaitā programma var tikt mainīta vai paplašināta.
Pilotprojekta pamatmērķis – Latvijā ražotais kino ir plaši un ērti pieejams ikvienā latviešu kopienas centrā pasaulē, veicinot ārzemēs dzīvojošo latviešu integrēšanos mūsdienu Latvijas kultūrtelpā un stiprinot viņu piederību Latvijai.
Pašreiz tiek uzsākts pilotprojekts, lai atrastu labāko sadarbības veidu un ērtāko ceļu no filmas veidotājiem līdz lielajiem ekrāniem latviešu kopienās pasaulē.
Projekta ietvaros tiek organizēts filmu publiskās demonstrēšanas process - kopiju nogāde uz filmu demonstrēšanas vietām, publiskās demonstrēšanas tiesību kārtošana un cita, ar filmu demonstrēšanu saistītu jautājumu kārtošana.
Pilotprojekta ietvaros ir sagatavota dažādu kategoriju filmu programma, kurā iekļautas dokumentālās filmas, spēlfilmas, animācija, bērnu filmas, filmas jauniešiem un restaurētās agrāko gadu filmas. Filmas atlasītas, ņemot vērā diasporu latviešu vēlmes un kino ekspertu ieteikumus. 
Pilotprojekta Kino Latviešiem Pasaulē ietvaros, diasporai tiek piedāvāta arī iespēja iepazīties ar agrāko gadu kino klasiku jeb tā saukto latviešu kino zelta fondu, kas iekļauts Latvijas kultūras kanonā.
Sadarbība
Ja vēlaties savā organizācijā demonstrēt kādu no projektā iekļautajām filmām, uzzināt demonstrēšanas izmaksas vai ir jebkādi citi jautājumi filmu demonstrēšanas sakarā, lūgums sazināties ar projekta organizētājiem.

Organizē: Kinopunkts.
Maija Kalniņa
projekta vadītāja
+371 29852 738 
maija.kalnina@kinopunkts.lv
Kristīne Meirāne
projekta vadītāja
+371 29852 738 
kristine.meirane@gmail.com